Vertrapte poel - foto Edo van Uchelen

Bij een hoge begrazingsdruk kunnen de oevers van kleine wateren worden vertrapt. Dit is met name het geval wanneer er weinig wateren aanwezig zijn, waardoor de veedruk zich op één of enkele wateren concentreert.

 Uitgerasterde poel
Door een poel uit te rasteren wordt het vertrappen van de oever voorkomen. Een mogelijk nadeel hiervan is wel dat de water- en oevervegetatie niet wordt begraasd (en meestal ook niet wordt gemaaid) waardoor een klein water sneller kan dichtgroeien. Beheer is dan uiteraard noodzakelijk.

 Deels uitgerasterde poel

Een tussenweg is het deels uitrasteren van een klein water. Door in de tijd steeds andere delen van het water uit te rasteren, blijven kale(re) en dichtbegroeide oevers aanwezig.